Home , � Kalender Islam Abadi

Kalender Islam Abadi
Muharam Al-Haram

 • 10 Muharam: Wafatnya cucu Nabi, Sayidina Husain, beserta keluarga dan sahabat
 • 16 Muharam: Perubahan Kiblat
 • 25 Muharam: Wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, Cicit Nabi saw.

Safar Al-Muzaffar

 • 1 Safar: Perang Siffin
 • 7 Safar: Wiladah Imam Musa Al-Kazhim
 • 8 Safar: Wafat Salman Al-Farisi Al-Muhammadi
 • 9 Safar: Perang Nahrawan
 • 10 Safar: Wafat Sayidah Sukainah binti Husain
 • 17 Safar: Syahadah Imam Ali Ar-Ridha
 • 20 Safar: Syahadah 40 Hari Imam Husain bin Ali (Arbain)
 • 28 Safar: Wafat Nabi Muhammad dan Wafat Imam Hasan bin Ali

Rabiul Awal

 • 1 Rabiul Awal: Hijrah Menuju Madinah
 • 8 Rabiul Awal: Syahadah Imam Hasan Al-Askari
 • 9 Rabiul Awal: Idul Zahra
 • 15 Rabiul Awal: Pembangunan Masjid Pertama (Quba)
 • 17 Rabiul Awal: Kelahiran Nabi Muhammad dan Imam Ja’far

Rabiul Akhir

 • 8 Rabiul Akhir: Kelahiran Imam Hasan Al-Askari
 • 10 Rabiul Akhir: Wafatnya Fatimah Al-Ma’sumah
 • 28 Rabiul Akhir: Perang Hunain

Jumadil Awal

 • 5 Jumadil Awal: Kelahiran Zainab binti Ali, Cucu Rasulullah saw.
 • 15 Jumadil Awal: Kelahiran Imam Ali Zainal Abidin
 • 22 Jumadil Awal: Harbul Jamal (Perang Unta)

Jumadil Akhir

 • 1 Jumadil Akhir: Awal Wahyu
 • 3 Jumadil Akhir: Wafat Fatimah Az-Zahra, Putri Nabi saw.
 • 13 Jumadil Akhir: Wafat Fatimah binti Hazm (Ummul Banin)
 • 20 Jumadil Akhir: Wafat Fatimah Az-Zahra, Putri Nabi saw.
 • 21 Jumadil Akhir: Wafat Zainab binti Ali, Cucu Rasulullah saw.

Rajab Al-Murajab

 • 1 Rajab: Kelahiran Imam Muhammad Al-Baqir as.
 • 3 Rajab: Wafat Imam Ali Al-Hadi as.
 • 5 Rajab: Kelahiran Imam Ali Al-Hadi as.
 • 10 Rajab: Kelahiran Imam Muhammad Al-Jawad as.
 • 13 Rajab: Kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib as.
 • 20 Rajab: Kelahiran Sukainah binti Husain
 • 22 Rajab: Hari Nazar
 • 25 Rajab: Wafat Imam Musa Al-Kazhim as.
 • 27 Rajab: Israk Mikraj
 • 28 Rajab: Perjalanan Imam Husain Menuju Karbala

Syakban Al-Muazzam

 • 3 Syakban: Kelahiran Imam Husain bin Ali
 • 4 Syakban: Kelahiran Abbas bin Ali
 • 5 Syakban: Kelahiran Imam Ali Zainal Abidin
 • 15 Syakban: Kelahiran Imam Mahdi (Nishfu Syakban)

Ramadan Al-Mubarak

 • 10 Ramadan: Wafat Ummul Mukminin Khadijah
 • 15 Ramadan: Kelahiran Imam Hasan bin Ali, Cucu Nabi saw.
 • 17 Ramadan: Perang Badr
 • 19 Ramadan: Malam Penyerangan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib
 • 21 Ramadan: Wafat Imam Ali bin Abi Thalib as.
 • 23 Ramadan: Malam Lailatul Kadar

Syawal Al-Mukaram

 • 1 Syawal: Idul Fitri
 • 2 Syawal: Perang Khandaq
 • 8 Syawal: Penghancuran Pemakaman Baqi Tahun 1925
 • 9 Syawal: Pernikahan Sayidah Khadijah
 • 14 Syawal: Perang Uhud, Wafat Sayidina Hamzah
 • 25 Syawal: Wafat Imam Ja’far Ash-Shadiq as.

Zulkaidah

 • 1 Zulkaidah: Kelahiran Fatimah Al-Ma’sumah
 • 11 Zulkaidah: Kelahiran Imam Ali Ar-Ridha as.
 • 25 Zulkaidah: Dahwul Ardh (Hari Bumi Umat Islam)
 • 29 Zulkaidah: Wafat Imam Muhammad Al-Jawad as.

Zulhijah

 • 1 Zulhijah: Pernikahan Sayidah Fatimah dengan Imam Ali as.
 • 5 Zulhijah: Wafat Abu Dzar Al-Ghifari
 • 7 Zulhijah: Wafat Imam Muhammad Al-Baqir as.
 • 9 Zulhijah: Wafat Muslim bin Aqil, Hari Arafah
 • 10 Zulhijah: Idul Adha
 • 18 Zulhijah: Idul Ghadir
 • 22 Zulhijah: Wafat Putra-Putra Muslim bin Aqil
 • 24 Zulhijah: Yaumul Mubahalah, Kisah Cincin (Ayat Al-Wilayah)
 • 25 Zulhijah: Turunnya Ayat Surah Al-Ins├ón
 • 27 Zulhijah: Wafat Maitsam bin At-Tammar


sumber:http://ejajufri.wordpress.com/

0 comments to "Kalender Islam Abadi"

Leave a comment